6. jún 2020. Meniny má Meniny na web

Program 27.február 2019

Správy

 • Kolárovská delegácia v čističke odpadových vôd v Štúrove
 • Latino Show – pre deti kolárovského detského domova
 • Rastlinný a živočíšny les záplavových lesov
 • Anketa
 • Ples Priateľov slovenskej kultúry
 • Piesne z rokov 60-70tych – koncert inak

Šport

 • Judo
 • Karate

Mozaika

 • Za Horizont – latino show
 • Activus – magazínová relácia kolárovských dôchodcov

Súvisiace vysielanie

Program 3.jún 2020

Správy

 • Koronavírus
 • Otvorenie skôl

Mozaika

 • Deň národnej spolupatričnosti
Zobraziť

Program 27.máj 2020

Správy

 • Koronavírus
 • Deň detí
 • Turíce
 • Fotosúťaž
 • Šport

Mozaik

 • Turičný sprievod
Zobraziť

Program 20.máj 2020

Správy

 • Koronavírus
 • Parkovisko
 • Zápis do materských škôl
 • Školák István
 • Anketa

Mozaika

 • Svetový deň jazzu
Zobraziť

Program 13.máj 2020

Správy

 • Koronavírus
 • 8.máj
 • Otvorili sa kostoly
 • Videoklip Gorlo Volka
 • Školák István

Mozaika

 • 8. máj
Zobraziť